Svart vs. Brunt?

Jeg kan forstå trangen til opprør eller ideologisk motstand mot kirken. Vi lever i en kultur hvor Gud og den religiøse støyen er overalt. I reklame, media, film, bøker og ikke minst, i politikken.

I den samme kulturen står kirken paradoksalt nok svakt, med labert oppmøte, sett bort fra høytider, begravelser, dåp og giftemål. Samtidig er Satan er stuet bort i skapet sammen med hekser, kjetteri og annet skrømt, og fokuset ligger på mer sentimentale verdier som godhet og kjærlighet. Dette gjelder i sterkest grad protestantismen, men selv paven har beroliget massene med at helvete er en abstraksjon, og dermed gitt den klassiske antagonisten minimalt med spillerom – om vi ser bort fra gjestevisitter i underholdningsindustrien. Troen skal ikke baseres på frykt, men frivillighet og Guds kjærlighet. Rørende og vakkert kanskje, men også et tegn på at kirken måtte forsake gudfryktighet, ritualer og det lille av spenning som en gang fantes. Og i en bisetning var musikken og salmene ikke i takt med ungdom som hadde vokst opp på en diett av rock og metal.

I det ordnede samfunnet som Norge er, opplever de aller fleste av oss en dragning mot mystikk og underholdning, og jo mer vi konsumerer, jo mer blaserte blir vi – og vanskeligere å tilfredsstille. Så hvorfor ikke slå seg i korn med den tidligere så fryktinngytende Lucifer? Guden for individualisme, fri tanke, opprør, frykt, forakt, hat og destruktivitet. Guden for samfunnets fremmedgjorte, et ikon for alt som går på tvers av kristne tanker, normer og levesett.

De ideologiske og musikalske impulsene var mange. Bach, Grieg, Beethoven og J.R.R. Tolkien var alle gudfryktige menn, mens filosofene Nietzsche og Jung muligens, samt Wagner hadde sitt på det tørre i så måte. Blant de senere musikalske forbildene var Venom, Bathory og Hellhammer – som alle skilte mellom bandets image og sin egen person. Av mer marginal innflytelse var Anton LaVeys Church of Satan og hans Sataniske Bibel, samt Aleister Crowley – som begge gjerne ble avvist som for humane og utvannet. Brygget ble eksplosivt på alle måter, og ble musikalsk omtalt som det sosiale motstykket til krig.

euwm.jpg

Øystein Aarseth

Naturen og det esoteriske ble fremhevet av bandene som en kilde til inspirasjon, logisk nok, ettersom som naturen er ensbetydende med kaos, mystikk og mangel på tilhørighet. Den ville fjellheimen står i skarp kontrast til velordnete hageflekker, eller det konforme om du vil. Ungdomsopprør hadde blitt perfeksjonert sidens rockens inntog på femtitallet, og neste steg ville være å fornekte samfunnet selv, derunder alle dets normer. Øystein Aarseth, en av scenens hovedmenn, hadde sin bakgrunn fra kommunismen – i seg selv et uttrykk for opprør mot det besteborgerlige, mens mange av hans likesinnede etter hvert omfavnet den rake motsetningen på den politiske skalaen.

Norge har siden middelalderen vært et sedat og nøkternt samfunn. Politisk sett i favør for reformisme fremfor revolusjon, den grad at begrepet har gått inn i dagligtalen som noe eksotisk og positivt. Revolusjonær benyttes som et superlativ. Mot dette bakteppet av tradisjonisme og søvndyssende, passiv religiøsitet, vokste det frem en følelse av stagnasjon blant kreativ, intelligent og fremmedgjort ungdom. Ungdomsopprør retter seg alltid mot status quo, men alltid fra ulike utgangspunkt. Men etter hvert som samfunnet blir mer sekulært, tøyes grensene for protestens form, og det er ikke noe virkelig opprør om man ikke overgår tidligere generasjoner. Ideologien denne gruppen baserte seg på den endelige seier over erklærte fiender, til tross for at det i ytterste konsekvens var samfunnet selv – og et hysterisk media fungerte som drivstoff. Man kan nesten si at motkulturen levde i eskatologisk forventning, ettersom et politisk/religiøst/kulturelt (om enn umulig) gjennomslag ville føre til en naturlig oppløsning på ideologisk basis.

n749571419_238179_8478.jpgSom kjent suges enhver motkultur opp i mainstreamen med tid, når det nettopp er motkulturens individer som skal definere den rådende kulturen. Det som har gått ut på dato er ufarlig. At satanismen og dens kulturelle eksport, svartmetallen, skulle lide samme skjebne som punken, streifet nok ikke tenåringene – til det var de for ekstreme. Men de tok feil, og bandene er i dag blitt stuereine. Ingen løfter så mye som et øyenbryn om du kjøper den siste til Darkthrone. Sjangeren har sine sorte får, og så fort man har fordømt disse kan man sette i gang med å fordøye platene, med samfunnets velsignelse. Bandene ble som forventet ikke oppløst, men høstet heller fruktene av sitt arbeid – og tilpasset seg markedet gjennom storstilt fråtsing i kameler. Hvorfor dette kompromisset? Jo, sjangeren hadde brutt ut av undergrunnen, så hvorfor la oppkomlinger kapitalisere på et produkt som tilhørte oppfinnerne? I tillegg hadde flere medlemmer blitt voksne eller sonet sine dommer, mens andre så potensialet for mer subtil påvirkning gjennom å nå ut til flere. Men om man skulle slumpe til å skrape litt i materien, får man faktisk mer dritt under neglene enn forventet.

I utgangspunktet skulle man tro det var vanntette skott mellom mystisismen, okkultismen, misantropien og nihilismen som utgjorde den første black metalen, og nazismen. Og blant de aller fleste utøverne gikk det et klart skille. Men et fåtall band og personer mente imidlertid å spore et logisk sprang til norrøn mytologi (eller rettere sagt religion), og derfra var veien kort til sosialdarwinisme og ekstrem nasjonalisme. Dette til tross for at tilhengere av en så subversiv ideologi utvilsomt ville blitt tildelt sin dose zyklon-B i 1943.

Men hvordan forsvarer man et hopp fra et absolutt anti-religiøst standpunkt til dyrkelse av æsene? Og burde ikke ondskapens disipler i stedet holde med jotnene? For ikke å snakke om den uforlignelige motsigelsen i sammenblandingen av kristen symbolikk og norrøn gudelære. Det norske flagget er ikke noen gammel innretning, og laget med korset som mal, mens det inverterte korset, Peterskorset, ikke er et sjeldent skue innen katolisismen. I dagens sekulære samfunn er i tillegg troen på djevelen forbeholdt dypt kristne. Det kan også argumenteres for at Bård Eithuns drap på en homofil i Lillehammer, i seg selv ligger i grenselandet til streng bibelsk dogma. Varg Vikernes har i det siste forsøkt seg på forklaringer på den pan-germaniske ariske rases overlegenhet, gjennom betraktninger om UFOer, Atlantis og det som enda mer tåkete er, inspirert av Quislings Universisme. Hitler og hans bande trodde også at de ariske folkeslagene var utenomjordiske i all sin suverenitet, inkludert et opphold i Himalaya, før det var trygt å emigrere til India. Med andre ord en bortimot pinlig rekke av religiøse, politiske og historiske blemmer og oppspinn selv scientologene ville gapt av.

0000000398_520x520.jpgFelles for mange aktører er et fullstendig infantilt behov for å forsvare og intellektualisere rampestrekene fra ungdommen som et ledd i en mer grandios plan. Å desperat holde på en viss aura av mystikk blir for undertegnede bare patetisk. Gjennom å rettferdiggjøre kirkebrenning i en historisk kontekst, opererte ’satanistene’ på samme måte som fundamentalistiske muslimer og kristne – hvor historiske hendelser og kjensgjerninger utgjør både argumentasjon og motivasjon. En ting er å være historisk interessert, en helt annen er å la historien legitimere dogmatikken.

Dreiningen mot fascisme lå selvsagt latent i den absolutte fornektelsen av samfunnets verdier, og første etappe var en relativt harmløs romantisering av norrøn mytologi, ispedd et mer eller mindre ektefølt kristenhat. Den store forskjellen på miljøene er at nazistene vil hevde at det kjemper for et gode, mens satanistene utelukkende er destruktive. Begge gruppene har imidlertid det til felles at de dyrker og kultiverer hatet. Nynazistene opererer i troen på at det historisk norske/germanske er andre kulturer overlegen.

n749571419_403607_9496.jpgKristian Vikernes forandret scenen, gjorde den offentlig kjent og formet publikums oppfatning gjennom media. Han tok ansvar for kirkebrenninger i kryptiske ordelag, mye for å promotere sitt band, dels for å høyne sin status i miljøet. Han rivaliserte etter hvert med Øystein Aarseth om rollen som ideologisk guru, hvorpå Vikernes myrdet ham. Rettssaken ble en sensasjonspreget sirkus, og Vikernes skiftet fornavn. Vel bak lås og slå tok han avstand fra sin fortid som satanist, og konverterte til ny-hedning, hvorpå han forherliget det rene, ariske norske og de norrøne gudene. Han iførte seg en militant, nazistisk uniform foran media, og startet den norske varianten av Allgermanische Heidnische Front, Norsk Hedensk Front. I 1997 ble det avslørt et komplott hvor en såkalt Einsatzgruppe, med nynazisten Tom Eiternes i spissen, skulle frigjøre Vikernes gjennom en væpnet aksjon. Alt finansiert av Vikernes mor, Lene Bore. Det later til at Vikernes er fanget i sitt eget behov for oppmerksomhet gjennom å sjokkere med stadig nye stunts, alltid trygt forankret i det ekstreme.

Særlig i slaviske kulturer som Polen og Russland har sort metal vært ensbetydende med nazisme (jmf. Graveland), noe som er temmelig ironisk med tanke på at den tyske ledelsen betraktet slaverne som untermensch. Meningen var at disse folkene skulle fungere som det tyske herrefolkets slaver i provinsene. Vikernes famøse flukt fra fengselspermisjonen hadde ettersigende det siktemål å verve seg til kamp mot tsjetjenerne, eller ’asiatene’ som han nedlatende kalte dem. Alt sammen i nettopp slavernes tjeneste.

allcdcovers_darkthrone_transilvanian_hunger_2003_retail_cd-back.jpg

Original bakside, Transilvanian Hunger

Gylve Nagell, kjent fra Darkthrone, Storm og Isengard, tilkjennegjorde sin stolthet over å tilhøre den ariske rasen. ’Transilvanian Hunger’ hadde sloganet ’Norsk Arisk Black Metal’ påskrevet, noe som kjapt forsvant med reutgivelsene. I tillegg ønsket han å inkludere et notat inni coveret om at enhver som uttrykte misnøye med platen var en jøde. Plateselskapet Peaceville nektet å promotere albumet med den inkluderte teksten, men bandet gjorde muligens ikke saken bedre gjennom å hevde at begrepet ’jøde’ betyr ’idiot’ på norsk i unnskyldningen som fulgte. Nagell hevdet riktignok at han aldri hadde hatt sympatier for verken rasisme eller nazisme, og bandet fremsto fullstendig apolitiske etter denne kontroversen.

Ulver ga i den tidlige fasen uttrykk for en ny-hedensk verdensanskuelse. For å sitere Garm: ’Kristendommen er en patetisk religion skapt for svake mennesker, og som Odins sønner ser vi det på som vår plikt å ta tilbake det som engang var vårt.’ Jan Axel Blomberg, bedre kjent som Hellhammer, gikk hardere til verks: ‘ Black Metal er for hvite folk’.

Siste stunt i denne føljetongen sto Taake for idet vokalist Høst entret scenen i Essen, Tyskland med et påmalt swastika. Det falt ikke i god jord, og bandet unnskyldte seg med at handlingen bare var ment som provokasjon. Fullstendig pubertalt, men også i tråd med Sid Vicious bruk av symbolet. Bandet har i ettertid opplevd en massiv boikott fra festivalarrangører. Saken er ekstra lei, ettersom jeg finner mitt mest lokale band glimrende rent musikalsk.

Men hvor mye er egentlig image? Man kan nesten si det er der den virkelige mystikken ligger. Når ideologien ganske enkelt næres gjennom å sjokkere og bryte tabuer, er det ikke godt å vite hvor mye som er ektefølt. Vi kan bare forholde oss til de utsagn og handlinger som kommer til veie. Selv har jeg en mistanke om svært mye posering, dog de primitive holdningene stempler bandene uansett.

Rett skal være rett, det finnes mange band som baserer sin musikk på norrøne stemninger, utelukkende fordi de finner historiske inspirasjoner. Eksempelvis Enslaved, Windir, Helheim og Einherjer har/hadde alle en kunstnerisk tilnærming til temaet. Og som nettopp kunstnerisk uttrykk fungerer black metal glimrende. Og det er derfor jeg mer enn gjerne også låner øre til mer tradisjonelle BM band som Satyricon, Old Man’s Child, Dimmu Borgir, Emperor, Darkthrone, Taake, Immortal, Throne of Katarsis, Carpathian Forest, Gorgoroth, Aeternus og Mayhem.

Denne bloggen heter Niflheim, som drar veksler på den kalde siden av den mytologiske verdenen, og er et uttrykk for fascinasjon og interesse for norsk mytologi og historie. Denne interessen er bortimot sunn, og underholdende for enhver nysgjerrig – så lenge man ikke drar politiske slutninger tilpasset nåtiden. For disse fungerer mytologien som et verktøy og et mål. Hva ellers gjelder religion er mitt synspunkt at folk må få tro nøyaktig hva de vil, så lenge de ikke misjonerer eller gjør politikk ut av det. Jeg mener evolusjonsteorien demmer opp for kristendommen i større grad enn satanisme, men kan strekke meg til et agnostisk ’livssyn’. Jeg holder mulighetene åpne med andre ord.

Jeg registrerte at Kerry King i kjent stil kom med harde utfall mot black metal i dagbladet her om dagen. Poenget hans om å avstå fra drap støtter jeg helhjertet, men den godeste gitaristen har et håpløst utdatert bilde av den norske scenen. Kanskje han også burde satt seg ned med musikken, som et supplement til sensasjonspressen?

I prinsippet kunne bandene sunget om My Little Pony for min del, men jeg setter strek ved Burzum og andre med åpenlyse nazistiske sympatier. Så fort musikken tar form av rasistisk propaganda og ekstremistisk politikk, bør det boikottes eller bekjempes. Jeg kjøpte ’Filosofem’ basert på en bra anmeldelse, men det blir med det.

Edit 111109: En hel blogg viet motstand mot Varg Vikernes

31 kommentarer om “Svart vs. Brunt?

 1. haha, det fryder meg at du boikotter burzums musikk, du er ikke verdig til å høre på noe av ham

 2. Fin og informativ blogg!

  Jeg lurte på hvor Hellhammer har kommet med den rasistiske uttalelsen – kanskje du kan hjelpe meg? Skriver om han nå :)

 3. Jeg fant det intervjuet på en nettside hvor det står
  om Black metal og omfavnelsen av nasjonalisme.

  Gjorde litt research, men fant ikke siden. Intervjuet står
  i Lords of Chaos, tror jeg.

 4. Tilbaketråkk: Kalkun i anmarsj « Niflheim

 5. Du er inne på noe

  Skrevet av: DeVil (damiendv) , 06.07.2007 kl. 11:00

  Det er godt du blir kritisert for å skrive for tungt. Slikt differensierer jo mellom de kunnskapsrike og ignorantene.

  «… var veien kort til sosialdarwinisme og ekstrem nasjonalisme. Dette til tross for at tilhengere av en så subversiv ideologi utvilsomt ville blitt tildelt sin dose zyklon-B i 1942.» Mener du at det er «jødisk» å være sosialdarwinist eller ekstremnasjonalist, eller at tilhengerne av slike ideologier kunne finne på å kaste inn en boks til de mindre heldigstilte?

  Svært mange av dem som dyrker egen rase, generell misantropi og hat mot andre folkegrupper er blant de som har minst grunn til det. Dette gjelder ikke minst det norske black metal-«miljøet». Farg håret horesvart og hyll Quisling liksom, snylt på staten fordi du ikke gidder arbeide og dyrk styrke og egoisme i mangel av den første halvdelen av ordparet. – Karriere og slikt blir jo for «kristent». Jeg har sett de verste eksemplarer av sorten nordmann lulle seg inn i slikt selvbedrag, og aller verst er den arrogansen slike fremviser hvis de skulle utgi plate og bli omtalt som «legenadrisk, norsk black metal» i nuclear Blast-katalogen (noe som ikke skal så mye til).

  For øvrig er det ganske patetisk for en såkalt satanist å dyrke hat og kaos. Det blir jo bare motsatsen til kristendom og høyrefascisme eller noe. Hva f.eks. med den gode, gammeldagse hedonismen og den form for egoisme som er så subtil at man alltid snur situasjoner til egen fordel og allikevel fremstår som en engel blant de naive?

  Personlig ville jeg ikke vist meg offentlig med et baphomet-anheng engang, takket være velourkledte menneske- og selvhatere som forbindes med slikt og som nærmest utpeker seg selv til sivilisasjonens nye herrer (og ødeleggere) selv uten å ha fullført videregående.

 6. God kommentar. Det jeg mente var at tilhengere av destruktivitet og absolutt kamp mot samfunnet, selv ville blitt ofre for nazistene. Den sataniske Ideologien består av en kamp mot status quo, noe nasjonalsosialistene ikke kunne tålt så fort deres eget styresett rådet.

 7. Re: Du er inne på noe

  Skrevet av: tdh79 , 06.07.2007 kl. 11:38

  «Farg håret horesvart og hyll Quisling liksom, snylt på staten fordi du ikke gidder arbeide» derav navnet «blakk metall» :)

 8. Re: Re: Du er inne på noe

  Skrevet av: DeVil (damiendv) , 06.07.2007 kl. 13:23

  Misforstå meg rett: Jeg mener naturligvis ikke at alle black metal´ere er sosiale utskudd og har selv et opplevelsesmessig utbytte av musikken til bl.a. Dimmu Borgir. Og Enslaved for den saks skyld.

  Jeg mener at med mindre man faktisk har det som ofte går under den misforståtte samlebetegnelsen «satanisme» som et levebrød, har man rent egoistisk sett liten nytte av antydede klesstil og image (og altså: Ikke alle «yrkesutøvere» er i så måte like vellykkede, som ukjente «verdensstjerner» med egoer som rekker opp til stratosfæren og tilsvarende).

 9. Interressant men tungt

  Skrevet av: Olle , 06.07.2007 kl. 08:53

  Det virker som om forfatter legger mye jobb i å bruke store ord. Dette gjør at budskapet drukner litt.

  Hva er det du vill, bevise at du kan mange fremmedord eller få oss engasjert.

 10. Skrevet av: Sheepdragon , 08.07.2007 kl. 15:44

  Ser poenget ditt, og er helt enig. Hører på flere black metal band som har kommet med nazistiske utbrudd, og jeg er helt i mot det de har sagt, så for å sitere deg, de kunne i praksis sunget om my little pony, har ikke gjort noe forskjell. Men nå er det nå flere forksjellige former for satanisme. Jeg anser meg selv som satanist i den gamle formen. Der mennesket i seg selv står i fokus, uavhengig av utseende og rase, der vi mener at vis alle mennesker på hele planeten kunne ha hatt det mye bedre uten religion, bare se hva religion har utrettet de siste 2000 årene. Den satanisme folk flest kjenner til, og som blir oftest brukt i black metal som en sjokk effekt, er den gotiske satanismen (har ingenting å gjøre med å være goth) som bli oppfunnet av fanatiske prester på 1300-tallet for å rettferdig gjøre brenning og diverse andre brutale avrettelser metoder på folk som nektet å ta i mot guds budskap. Selv om jeg er i mot religion, aksepterer jeg at folk er religiøse, så lenge det ikke går utover meg. Jeg kjenner flere muslimer og jøder som er passe seriøs i sitt livsyn som jeg respekterer på lik linje med alle mennesker. Basically; Ja til black metal, men nei til nazisme og rasisme.

 11. Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: Tut tut , 06.07.2007 kl. 09:36

  Store ord er bare store fordi noen ikke har lært dem. Som deg? ;-)

  Ord er til for å brukes, språket vårt må ikke fordummes! Brukt alt, bare bruk det vettugt.

  Bra skrevet dette!

 12. Re: Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: Juba Juba , 06.07.2007 kl. 10:59

  Hjertens enig! Hvorfor skal man på liv og død alltid tekkes absolutt laveste fellesnevner. Folk som ikke forstår store ord har ikke vondt av å slå dem opp. Kansje de til og med lærer noe.

 13. Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: n0s , 08.07.2007 kl. 17:02

  Helt enig. Typisk black metal miljøet, lirer av seg masse store ord fra ordboken, som de egentlig ikke forstår seg helt på utover forklaringen i den samme ordboken, i et febrilsk forsøk på å legitimere sine totalt skrudde og hjernevaskede syn på virkeligheten.

  Konseptet en «gud», god eller ond, er en total menneskeskapt bløff, brukt for å holde massene i sjakk og sentralisere makt. Enten til kirken eller til såkalte «ledere» (ulærte psykisk skadede drittunger, med en vanvittig oppmerksomhetsbehov) på den andre siden, som Kristian Vikernes.

  Det finnes ingen overnaturlig kraft som styrer virkeligheten, verken i form av guder, nisser, troll, havfruer, alver, demoner eller lignende. Det finnes biologi, det finnes vitenskap og det finnes vitenskap vi ennå ikke forstår.

  «I am the only motherfucker that could change my life.» -Immortal Technique

 14. Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: Magnus B (izhag) , 09.07.2007 kl. 12:00

  For svært mange blir vell du og de som kritiserer forfatteren for å ha skrevet for tungt sett på som lite utdannet for å kritisere på en slik måte. Han bruker da det norske språk?

  Jeg hadde heller blitt flau om jeg ikke forstod det. Les flere bøker da din tosk.

 15. Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: Pål sin høne , 08.07.2007 kl. 12:29

  Fata har desverre ikke noe faktisk kunnskap å fare med, derfor pakker han sine synsinger og feilaktige tolkninger inn i store ord for å tåkelegge det faktum at han skriver uten mening.

 16. Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: Jan , 07.07.2007 kl. 21:39

  Synes det var bra skrevet. Som noen sa, ingen vits i aa fordumme spraaket bare fordi noen ikke skjonner ting… slaa ordene opp!

 17. Re: Interressant men tungt

  Skrevet av: juhu , 07.07.2007 kl. 00:46

  Sjelden man leser noe som helst på nettet som er så greit og presist skrevet som dette.

 18. Vås

  Skrevet av: Tom , 06.07.2007 kl. 19:55

  «… var veien kort til sosialdarwinisme og ekstrem nasjonalisme. Dette til tross for at tilhengere av en så subversiv ideologi utvilsomt ville blitt tildelt sin dose zyklon-B i 1942.»

  Viss du hadde satt deg litt mer inn i historie så hadde du visst att zyklon-B først ble brukt det siste halvåret av krigen.
  For hva resten av «tolkningen» din angår, så er det tydelig att du heller ikke her vet helt hva du snakker om.
  » Den store forskjellen på miljøene er at nazistene vil hevde at det kjemper for et gode, mens satanistene utelukkende er destruktive.»
  Her kommer du med en selvmotsigelse; du bruker nazist synonymt med norrønt. Ok, begge kjemper for det ‘gode’. Satanistene derimot (tolker utifra teksten att du snakker om «LaVey-satanisme») kjemper for det ‘onde’. ordet -satan- betyr som kjent motstander (Hebraisk), å med det menes i den sammenheng motstander av kristendom. På samme måten som Åsatroen også er. Satanismen, sier du, står for å dyrke seg selv. Den sterkestes rett. Igjen, på samme måte som Åsatroen…
  -Det jeg vill frem til er att du ikke helt har forstått dette med perspektiv. Altså, begge parter vill det som er bra for seg. Men såklart, fra flertallets del er det noe destruktivt.

 19. Du skriver ‘nazist synonymt med norrønt’. Det mener jeg overhodet ikke. Det er jo horribelt. Men mange av ‘satanistene’ som endte opp som nynazister, brukte det norrøne til sin fordel.

  Mitt inntrykk er at den første bølgen tok avstand fra LaVey, men har etterhvert mildnet noe. Ergo var det mange som forfektet total destruktivitet og død.

  Det der med zyklon-b stemmer nok. Jeg ville bare ha frem et poeng.

 20. Same shit, different wrapping.

  Skrevet av: Occ. , 06.07.2007 kl. 12:36

  Etter å ha leflet med metall i mange år, burde du har forstått den antireligiøse ideologien, uansett om denne er rettet mot jødedom, kristendom eller islam. At du ikke forsto Filosofem eller Burzum, som for veldig mange representerer essensen i blackmetal, er bare en idikasjon i din ripoff av Lords of Chaos at du ikke har skjønt hva blackmetal er. Burzum var ekstremt da de første skivene kom ut, ikke bare på grunn av tekstene. Hele lydbildet gjorde det eksepsjonelt.
  Det eneste bandet du nevner av ren nazitisk karakter, er Graveland. Det viser at du ikke har satt deg inn i den scenen du «forakter».

  Haha, jeg må le. Har du pugga den boka, eller?

 21. Re: Same shit, different wrapping.

  Skrevet av: RogerRoger , 06.07.2007 kl. 15:59

  Etter å ha leflet med metall i mange år, burde du har forstått den antireligiøse ideologien, uansett om denne er rettet mot jødedom, kristendom eller islam.

  Hva mener du med den antireligiøs ideologien? Antireligiøsitet, og ateisme, er fravær av gudstro, og det er det eneste fellestrekket du finner.

  Jeg er ateist, ute på den verdikonservative høyresiden, jeg kjenner ateister til høyre for meg og til venstre for meg, det eneste vi har feller er benektelsen av en guddom.

 22. Jeg har ikke gjort det grann for å sette meg inn i Filosofem. Og driter vel egentlig tynt i ideologien bak. Det er musikken som apellerer, såfremt ikke individene bak er fullstendig bedritne.
  Boken er lest, men ikke pugget.

 23. Imponerende!

  Skrevet av: Juba Juba , 06.07.2007 kl. 10:57

  Jeg må igjen si meg imponert over herrens kunnskapsrikhet (er det et ord?) og skrivekunst. Sjelden at folk nå om dagen skriver om musikk jeg liker og ikke bare om 50 Cents nyeste avvik.
  Keep it up! Jeg gleder meg allerede til neste.

 24. Skrevet av: kritiker , 06.07.2007 kl. 15:03
  Fata synes nok sikkert at disse formuleringene sine er fryktelig mye å være stolt over. bare synd selve budskapet ikke ikke inneholder særlig mye sannhet.. destruktive satanister du liksom.. sier litt om hvor mye man vet om idiologien. nei ro-jokk, du må nok sette deg ned å lese ting litt grundigere før du kan brillijere med konstruktiv informasjon basert på fakta!

 25. Re:

  Skrevet av: Upyours7 (upyours7) , 07.07.2007 kl. 02:40

  Vel jeg kan da virkelig ikke se så alt for mye positivitet i tekstene, kan du? Og det forekommer meg at de ikke prøver å framstå som noe annet en destruktive heller. Ikke misforstå jeg liker black metal selv, men da mest på grunn av spilleferdighetene.

 26. Bra oppsummering, men ingen grunn til bekymring

  Skrevet av: En som forstår vanskelig ord. , 09.07.2007 kl. 00:35

  Bra skrevet men litt seint ute med nazi-bekymring kanskje? Mitt inntrykk er at om man ser bort fra øst-europeiske band så er nazi-greiene en saga blott.
  Greven forandrer seg selvsagt ikke. Dvs. ikke til det bedre i alle fall. Men ellers er Black Metal blitt nesten klinisk stuerent.

 27. Bryr meg hvel egentlig ikke sånn utrolig mye hva disse bandene står for, men det overrasker heller ikke. Black metal skal jo liksom være ekstremt. Så at man finner en del grumsete holdninger, burde hvel egentlig ikke overraske? Greven er hvel ikke akkurat så veldig god, kan man si. Hva resten av ‘miljøet’ angår, er det sikkert relativt, men så har jo sjangeren fått mer oppslutning internasjonalt, de senere år, så kan jo hende det har hjulpet litt på en del holdninger, samt at de fleste av dem er mye eldre blitt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s