Svart vs. Brunt?

Jeg kan forstå trangen til opprør eller ideologisk motstand mot kirken. Vi lever i en kultur hvor Gud og den religiøse støyen er overalt. I reklame, media, film, bøker og ikke minst, i politikken. I den samme kulturen står kirken paradoksalt nok svakt, med labert oppmøte, sett bort fra høytider, begravelser, dåp og giftemål. Samtidig…