criminals in uniform

Videoen du ser overfor, er et eksempel på pervers voldsutøvelse av betrodde sikkerhetsfolk. Vi kjenner gjerningsmennene best under stillingsbeskrivelsen vektere. Vekternes jobb er å sikre private verdier, og i eksempelet ovenfor er den private verdien en salat til førti kroner. En pris som i mine øyne er like mye et ran som å faktisk stjele…