Spec work

Jeg har tidligere nevnt fenomenet Spec Work, som gjerne defineres slik på About.com:

Spec work (kort for speculative) er enhver jobb hvor kunden/klienten forventer å se eksempler eller et ferdig produkt før man kommer til enighet om betaling.