Hva var rock nå igjen?

Hva har Alf Prøysen, A-ha, Bjørn Eidsvåg, Popul Vuh, Radka Toneff, Åge Aleksandersen, Terje Rypdal, Lars Lillo-Stenberg, Anne Grete Preus, Jokke og Valentinerne, Arne Bendiksen, Audun Tylden, Wenche Myhre, Mari Boine og The Monn-Keys til felles? De er alle nominert til museet Rockheims Hall of Fame. Hadde disse artistene bare utgjort en brøkdel av de…

Tar du standpunkt til politisk rock?

Mang et band har i samfunnsmessig iver leflet med politiske budskap. Noen avgrenser virksomheten til en ad-hoc sak, mens det for noen er hele motivasjonen for lage musikk. Rage Against the Machine er ofte det første bandet som kommer undertegnede og andre i hug i denne sammenheng, med deres uttalte anarko-sosialistiske budskap. Men det stopper…