Det nye norske flagget

De siste dagene har mediene (ihvertfall VG) spekulert i om vi i fremtiden må bytte til et mer sekularisert flagg, etter en italiensk domstol mente at tilløp til religiøsitet i offentlige emblemer kunne virke støtende. Om dette vedtaket skulle skape en global presedens, ser det med ett ille ut for England, Sverige, Island, Færøyene, Maldivene,…