Musikalsk symbolikk, pt. 2

På tide med noen flere symboler og fenomener som omkranser subkulturer forbundet med heavy metal. Solkorset Oppdagelser av helleristninger i Pyreneene bevitner at  symbolet ble benyttet så langt tilbake som steinalderen. Imidlertid har man også funnet spor av symbolet på Hebridene, Anatolia, Iran, Mesopotamia og Indusdalen. I den nordiske bronsealderen forbindes symbolet med både solen…