Om jantelov

Hvor idiotisk føles det ikke når modeller, ferske popstjerner, skuespillere, tv-tryner eller utøvere av pornografi trekker frem Janteloven i selvrettferdige intervjuer? Når selv de mest ignorante føler seg på trygg grunn bare de har liret av seg denne frasen? Loven som sprang ut fra den vesle danske byen Jante er kreditert Aksel Sandemose, og sjelden…