Niflheim tyster: Rekviem for en bedrift

Det var på høsten 2006. Gode kontakter hadde sørget for at jeg kunne ta turen til nabofylket for å jobbe frilans med en kartløsning hos et profilert web- og designbyrå. I det minste ledende i det aktuelle fylket. I de klare oktoberdagene tjente jeg gode penger på å fotografere bygninger, myse over plantegninger og modellere…

Spec work

Jeg har tidligere nevnt fenomenet Spec Work, som gjerne defineres slik på About.com:

Spec work (kort for speculative) er enhver jobb hvor kunden/klienten forventer å se eksempler eller et ferdig produkt før man kommer til enighet om betaling.