Døende format?

For en drøy uke siden ble det klart av cd-sjappen Apollon i Neumannsgaten måtte stenge dørene. Til tross for lave priser og bredt utvalg innen metal, rock og prog var det ikke grunnlag for videre drift. Forbruksmønstrene er ugjenkallelig endret. Jeg har tidligere diskutert fildeling og fysisk format, og hvordan disse fenonemene ikke nødvendigvis konstituerer…

Sunn konkurranse (eller Platekonspirasjonen)?

Dette er kanskje den naturlige, andre halvdelen av mitt innlegg som argumenterte omkring fildeling. Mitt tabloide spørsmål av Holmgang-karakter blir denne gang: ’Er vi i ferd med å bli en kulturelt tilbakestående nasjon?’ Platesjappen Apollon ble opphav til en sønn på nyåret, med det klingende navnet Apollon. Den originale butikken har i alle år vært…