40 grunner til 9/11-skepsis

Jeg husker fremdeles detaljer fra den ellevte september 2001. Jeg jobbet i sjøforsvaret som radiooperatør, da jeg tidlig formiddag plutselig mottok en ilmelding fra forsvarskommandoen om
forhøynet beredskap.

911wtcFrenetisk gikk jeg igjennom back-loggen, det var jo tross alt øvelse. Men jeg kunne ikke finne noe som tilsa denne opptrappingen av det som på amerikansk omtales under navnet DEFCON. Ettersom meldingen altså gjaldt det virkelige liv, og ikke øvelsen, måtte jeg til bunns i dette. Skipssjefen var da også svært interessert i bakgrunnen for denne dramatikken. Å slå på fjernsynet for å vite bakgrunnen til et klassifisert signal, var det siste som slo oss. Men det var nettopp dette jeg fikk beskjed om da jeg ringte et søsterfartøy. Vi samlet oss i messen, og ble ikke rent lite overrasket over bildene som skurret over skjermen. Samtlige reagerte med vantro, mens enkelte ga også uttrykk for sting av skadefryd – til tross for at det i bunn og grunn gjaldt oss i nesten like stor grad som amerikanerne – spesielt innenfor forsvarsstyrkene. Dødstallene var i starten forespeilt oss et tosifret antall tusen, men mediene begynte etterhvert å jenke seg. Følelsen var likevel apokalyptisk.
Jeg begynte imidlertid snart å tvile. Jeg husker glassklart medienes rapportering men det pågikk. Flere eksplosiver inni bygningene ble nevnt flerfoldige ganger, og ikke minst den tredje bygningen som gikk i bakken; WTC7. Mystisk nok falt disse informasjonene etterhvert ut av dekningen, for så aldri å dukke opp igjen. Det tok ukevis før Osama Bin Laden tok ansvar for angrepet, og i den aktuelle videoen var han mystisk nok byttet ut med en blodfattig dobbeltgjenger. Det hele stinket.

Her følger 40 grunner til å utøve skepsis mot medienes offisielle versjon. Jeg vil ikke påstå at alt er like relevante eller engang sant, men sammen utgjør de et massivt fundament for sunn skepsis.

SELVE DAGEN – BEVIS PÅ MEDSKYLDIGHET

1) Fraværende kommandokjede

a. Det er godt dokumentert at de øverste tjenestemenn, ansvarlig for å militært besvare et innenlands angrep, George W. Bush, Donald Rumsfeld, Richard Myers, Montague Winfield, alle fant grunner til å foreta seg noe helt annet enn å se til sine plikter under angrepene.

b. Hvem var det egentlig som bestemte? Både Dick Cheney, Richard Clarke, Norman Mineta og 9/11 Kommisjonen kommer med motstridende betrakninger når det gjelder den responsen som ble gitt fra høyeste hold. Altså må flere av dem (eller alle) gjøre seg skyldige i løgn.

2) Mislykket luftforsvar

a. Det amerikanske luftforsvarssystemet fulgte ikke standard prosedyre for reaksjon på endret kurs av kommersiell lufttrafikk.

b. Tidslinjer: De ansvarlige myndighetene – NORAD, FAA, Pentagon, USAF, i tillegg til 9/11 Kommisjonen, ga alle radikalt sprikende forklaringer på feilene (noen ganger i flere år), noe som medfører at flere tjenestemenn må ha løyet – uten å ha blitt holdt ansvarlig.

c. Ble det gitt ordre til luftforsvaret om å ikke respondere?

3) Angrepet på Pentagon

Hvordan er det mulig at Pentagon kunne bli truffet 1 time og 20 minutter etter angrepet var igangsatt? Hvorfor var det ingen respons fra Andrews Air Force Base, hjemmet til Air National Guard bare kilometer unna? Hvordan kunne Hani Hanjour, en mann som hadde strøket som Cessna-pilot, mestre den luftakrobatikken som behøvdes for å styre en Boeing inn i Pentagon? Hvorfor ble ødeleggelsene utelukkende begrenset til den nyrenoverte siden, som var folketom, om vi ser vekk fra den øverste kommandoen?

4) Strategispill

a. Det amerikanske forsvaret og andre myndigheter planla eller gjennomførte forsvarstaktikk, som skulle respondere på alle de elementene som inngikk i 9/11-scenarioet, året før selve angrepet – inkludert flere flykapringer, selvmordsbombing og et angrep på Pentagon.

b. De omfattende militære krigsspillene var forberedt i lang tid og ble gjennomført morgenen ellevte september, og inkluderte en innenriks flykrise, et fly som krasjet inn i et offentlig bygg, samt en stor katastrofe i New York. Om dette bare var et utrolig sammentreff av tilfeldigheter, virker det merkelig at den offisielle etterforskningen unngikk temaet. Det er bevist at strategispillet skapte forvirring når det gjaldt virkelighet eller øvelse. Var strategispillet et dekke for sabotasje av luftforsvar eller utførelsen av en innside-jobb?

5) Flight 93

Skjedde krasjet i Shanksville klokken 10:06 (i henhold til seimisk rapport) eller 10:03 (i henhold til 9/11 Kommisjonen)? Ønsker kommisjonen å skjule det som skjedde i de siste tre minuttene? Og i så fall, hvorfor? Ble Flight 93 skutt ned, noe som indikeres av vrakrestene som ble spredt i en sti på flere kilometer?

SELVE DAGEN – MULIGE ‘SMOKING GUNS’

6) Virket mobiltelefoner på 30 000 fot in 2001? Hvor mange flykapringer ble forsøkt gjennomført? Hvor mange fly endret kurs?

7) Hypotesen om kontrollert sprengning

Hva forårsaket kollapsen av den tredje skyskraperen, WTC7, som ikke ble truffet av et fly? Falt tvillingtårnene og WTC7 sammen gjennom bruk av eksplosiver?

FORHÅNDSKUNNSKAP OG DE PÅSTÅTTE KAPRERNE

8) Hva visste tjenestemennene? Hvordan visste de det?

a. Flere allierte utenriksmyndigheter informerte amerikanske myndigheter om det forestående angrepet i detalj, inkludert metoder og sannsynlige mål, operasjonens navn (‘Det store bryllupet’), samt flere av navnene som senere ble identifisert som kaprerne.

b. Ulike personer fikk fatt på spesifikk forhåndskunnskap, og noen av dem prøvde å advare amerikanerne i forkant.

c. Enkelte prominente statsborgere mottok advarsler mot å fly i uken eller på selve dagen.

9) ‘Able Danger’ og overvåkning av de påståtte kaprerne

a. Mennene identifisert som lederne av angrepet, var allerede overvåket i årevis, under mistanke om terrorisme, av en drøss amerikanske og allierte myndigheter – inkludert CIA, militærets ‘Able danger’ program, de tyske myndighetene og MOSSAD.

b. To av de påståtte gjerningsmennene som er bekreftet overvåket av CIA, bodde med en FBI-informant i San Diego. Noe som også skal være bare nok en tilfeldighet.

10) Obstruksjon av FBI-etterforskning i forkant av 9/11

En gruppe av FBI-tjenestemenn i New York undertrykte systematisk felt-etterforskning av potensielle terrorister, som kunne ha avdekket de påståtte kaprerne – som Moussaoui-saken nok en gang viste. Historiene til Sibel Edmonds, Robert Wright, Coleen Rowley og Harry Samit, ‘Phoenix-memoet’, David Schippers, ordrene som avgrenset etterforskning, Bush-administrasjonens ordre om å la Bin Laden-familien være i fred, reaksjonene mot ‘Bojinka’-plottet og John O’Neil indikerer ikke bare generell inkompetanse, men høytstående korrupsjon og beskyttelse av kriminelle nettverk – inkludert nettverket bak 9/11 (så å si alle disse eksemplene ble utelatt eller nedgradert til fotnoter i 9/11 Kommisjonens rapport).

11) Innsidehandel

a. Ukjente spekulanter brukte ettersigende forhåndskunnskap omkring 9/11 til profitering på internasjonale markeder, inkludert men ikke begrenset til ‘put options’ plassert for hurtigsalg av de to flyselskapene, leietakere i WTC, samt selskaper i Chicago og London som forsikret WTC.

b. I tillegg ble det gjennomført mistenkelige pengeoverføringer på hundrevis av millioner i kontorer i selve bygningen under angrepene.

c. Tidlige rapporter om disse transaksjonene ble undertrykt og senere glemt. År senere brakte 9/11 Kommisjonen og SEC en delvis og ufullstendig forklaring på en liten andel av transaksjonene.

12) Hvem var gjerningsmennene?

a. Mye av bevismaterialet som peker ut gjerningsmennene er både merkelig og mirakuløst: Bag’er fulle av avslørende materiale, gjenglemt på flyplassen eller i en bil; det ‘magiske passet’ til en påstått kaprer, funnet på Ground Zero; dokumenter funnet på Moteller hvor en påstått kaprer hadde bodd dager og uker før angrepet.

b. Identitetene til de påståtte kaprerne forblir et uløst mysterium. Det er motsigelser i offisielle beskrivelser av deres handlinger og reiser, og det er beviser på at flere av dem benyttet seg av dobbeltgjengere. Alt dette er utelatt fra offisiell etterforskning.

c. Hva skjedde med myndighetenes opprinnelige uttalelse om at 50 personer involvert i angrepet var identifisert, inkludert 19 flykaprere, hvorav 10 fremdeles på frifot?

TILDEKNINGEN AV 9/11, 2001-2006

13) Hvem er Osama Bin Laden?

a. Hvem bedømmer hvilke av Osama Bin Ladens mange motsigende uttalelser og videoer som er ekte og hvilke som er forfalskninger? Den viktigste videoen, fra november 2001, hvor han innrømmer å ha planlagt 9/11, er tilsynelatende falsk.

b. Besøkte Bin Laden Dubai og møtte en CIA-agent i juli 2001 (Le Figaro)? Mottok han dialyse-behandling i et pakistansk militærsykehus kvelden 10. september (CBS)?

c. Enten det gjelder Bush eller Clinton: Hvorfor slipper han alltid unna?

d. Terror-nettverket assosiert med Osama, kjent som ‘basen’ (Al Quaida), hadde sitt opphav i den CIA-sponsede jihaden i Afghanistan mot den Sovjetiske invasjonen. Når opphørte dette nettverket sin rolle i svarte operasjoner, ledet av amerikansk og alliert etterretning? Hva gjorde deres agenter i Kosovo, Bosnia og Tsjetjenia i årene forut for 9/11?

bushadmin14) Med alle tegn til systematisk tildekning

a. Flyenes svarte bokser ble funnet på Ground Zero, ifølge to førstehåndskilder og en anonym talsmann fra National Transportation Safety Board, men de var ‘forsvunnet’ og deres eksistens ble avkreftet i den offisielle rapporten.

b. Amerikanske tjenestemenn undertrykte og ødela systematisk bevis (som for eksempel opptak fra direktoratet for luftkontroll).

c. Whistleblowers (som Sibel Edmonds og Anthony Shaffer) ble truet, gitt munnkurv og straffet, som et signal til andre som vurderte å snakke ut.

d. Tjenestemenn som ‘feilet’ (som Myers og Eberhard, i tillegg til Frasca, Maltbie og Bowman fra FBI) ble gitt avansement.

15) Forgiftning av New York

Det Hvite Hus presset EPA til å gi falske betryggelser om at det giftige støvet på Ground Zero trygt kunne innhaleres. Dette bidro til gi et foreløpig ukjent antall helseproblemer og dødsfall.

16) Ødeleggelsen av åstedet

Den raske og ulovlige ribbingen av åstedet på Ground Zero, sørget for å fjerne nesten alt av stålet som utgjorde skjelettet. Stålet var uunnværlig for etterforskningen av bygningskollapsen.

17) Anthrax

Brevene som inneholdt sporer av miltbrann, som forårsaket en stopp i etterforskningen av 9/11, ble sporet tilbake til det militære. Raskt etter miltbrann-angrepene begynte i oktober 2001, godtok FBI ødeleggelsen av de originale prøvene, og fjernet med det kanskje de viktigste bevisene som trengtes for å identifisere patogenet som ble benyttet i brevene. Ble brevene timet for å sammenfalle med invasjonen Afghanistan? Og hvorfor ble brevene utelukkende adressert til media-personligheter og til lederne for opposisjonen i senatet (som akkurat hadde reist sine innsigelser mot Patriot Act)?

18) The Stonewall

a. Colin Powell lovte et ‘white paper’ fra utenriksdepartementet som skulle bevise Al Quaidas medvirkning. Dette kom aldri, og ble istedet erstattet av et skriv fra Tony Blair, som bare presenterte indisier, med svært få referanser til 9/11.

b. Bush og Cheney presset opposisjonslederne i kongressen til å utsette den offisielle etterforskningen av 9/11 i måneder fremover. Administrasjonen kjempet mot opprettelsen av en uavhengig granskning i over et år.

c. Det Hvite Hus forsøkte deretter å oppnevne Henry Kissinger som hovedetterforsker, i et forsøk på å underminere og sabotere 9/11 Kommisjonen.

19) En strøm av offisielle løgner

a. ‘Ingen kunne forestilt seg fly som krasjer inn i bygninger’ – en gjennomsiktig løgn, stadig gjentatt av Rice, Rumsfeld og Bush.

b. ‘Irak hadde kontakter til 9/11’ – den mest usannsynlige konspirasjonsteorien av dem alle, med den mest katastrofale følgen.

20) Den pakistanske forbindelsen

a. Det pakistanske etterretningsvesenet, ISI, skaperen av Taliban og nær alliert med både CIA og Al Quaida, skal visstnok ha overført $100,000 til Mohammed Atta like før 11. september. Ettersigende gjennom ISI-forbindelsen Omar Said Sheikh (senere arrestert for drapet på Wall Street Journal reporteren Daniel Pearl, som etterforsket forbindelsen mellom ISI og Al Quaida).

b. Dette ble ignorert av kongressens etterforskning, selv om senatoren Bob Graham og kongressmannen Porter Goss, som ledet etterforskningen, var i møte med ISIs leder Mahmud Ahmed morgenen den 11. september.

c. Omkring en fjerdedel av kongressens rapport ble kuttet, inkludert lange passasjer omkring terroristenes finansiering. Graham innrømmet senere at alliert etterretning var involvert i finansieringen, men at dette ikke ville komme ut før om 30 år.

21) Ubesvarte spørsmål og 9/11 Kommisjonens ‘siste bløff’

a. De pårørende av ofrene for 9/11 som kjempet og fikk gjennom en uavhengig granskning (9/11 Kommisjonen), stilte over 400 spørsmål, som kommisjonen tok utgangspunkt i. De aller fleste av disse spørsmålene ble ignorert i kommisjonens høringer og endelige rapport.

b. Medlemmene i kommisjonen oppviste kraftige interessekonflikter. De pårørende ønsket at Executive Director Philip Zelikow skulle trekke seg, all den tid han var medlem i administrasjonen og nært bundet til ‘stjernevitnet’ Condoleezza Rice. Kommisjonen nektet. Kommisjonsmedlemmet Max Cleland trakk seg imidlertid, og fordømte hele prosessen som en ‘svindel’ og ‘hvitvasking’.

c.Kommisjonens rapport er mest oppsiktsvekkende for dens opplagte utelatelser, fordreininger og direkte løgner. Den overser alt som ikke stemmer med den offisielle versjonen, og nedgraderer konflikter til fotnoter. Endatil nedgraderer den det uløste spørsmålet om finansiering av aksjonen, til ‘av liten betydning’.

22) Hovedvitner oppbevart på hemmelige steder

De påståtte mesterhjernene bak 9/11, Khalid Sheikh Mohammed og Ramzi Binalshibh, ble i følge rapportene pågrepet i henholdsvis 2002 og 2003, selv om en pakistansk avis hevdet at Mohammed ble drept i et arrestasjonsforsøk. De har blitt oppbevart på ukjente steder, og deres påståtte tilståelser, presentert i referat fra myndighetene, utgjør basisen i kommisjonens rapport (selv om kommisjonens ønsker om å se dem personlig ble avslått). Etter å ha holdt disse mennene i årevis, hvorfor går ikke myndighetene til rettsak?

23) Spitzer

a. Eliot Spitzer, statsadvokat i New York, overså borgernes bønner om å åpne en kriminalsak på angrepet.

b. Spitzer nektet også hans ansatte, tidligere kommisjonsmedlem Dietrich Snell, å vitne foran kongressen om sin egen rolle i år holde ‘Able Danger’ utenfor kommisjonens rapport.

24) NIST Utelatelser

Etter ødeleggelsen av WTCs stålskjelett hadde ikke den offisielle etterforskningen av bygningskollapsen noen åstedsbeviser, og kunne således bare produsere computergrafikk med ubeviselige hypoteser. Den testet ikke engang muligheten for eksplosiver.

25) Radiotaushet

Både kommisjonen og NIST ga anledning til det fortsatte hemmeligholdet av hvordan Motorolas defekte radioer, handlet inn av Gulianis administrasjon, forårsaket brannmenns død.

26) Den juridiske selvmotsigelsen

a. Kjøpe seg fri. Gjennom å akseptere ofrenes kompensasjon, mistet man retten til å forfølge saken juridisk.

b. De som nektet å motta penger på disse vilkårene, fikk sin sak konsolidert under den samme dommeren, Hellerstein, som avviste sakene i de aller fleste tilfellene.

27) Saudiske forbindelser

a. Kommisjonens etterforskning kastet lys over utflygingen av Bin Laden-familien i perioden flytraffik var forbudt. Kommisjonen ignorerte imidlertid de dyptgående forretningsforbindelsene mellom Bush-familien og Bin Laden-familiens formue. The Carlyle Group, deres knutepunkt, avholdt sitt årlige møte den 11. september – med Bush Sr., James Baker og to brødre av Osama Bin Laden tilstede.

b. Det amerikanske firmaet Ptech, mistenkt for å ha finansiert Al Quaida.

28) Medias utestengelse av prominente tvilere

Den offisielle historien har blitt satt spørsmålstegn ved, og mange av de overforstående punktene har blitt reist i den amerikanske kongressen, av avgåtte og meritterte offiserer, de tre ledende kandidatene for presidentvalget i 2004, et medlem av 9/11 kommisjonen som trakk seg i protest, en tidligere høytstående rådgiver til president Bush, tidligere ministere fra Tyskland, England og Canada, øverste sjef for de russiske luftstyrker, 100 ledende borgere som signerte ‘9/11 Truth Statement’, samt presidentene i Iran og Venezuela. Langt fra alle er fullstendig enige med hverandre, men alle burde anses som godt nyhetsstoff. Hvorfor har det selskapseide massemedia forholdt seg tause omkring disse uttalelsene, og bare avgitt sendetid til skuespilleren Charlie Sheen?

GEOPOLITIKK, TIMING OG MULIGE MOTIVER

29) ‘Det store spillet’

Den afghanske invasjonen var klar for Bushs angrepsordre allerede den 9. september 2001, med amerikanske og britiske styrker allerede på plass eller underveis. Dette fulgte det skjulte diplomatiet med Taliban, som endte i fiasko. Dette inkluderte også 125 millioner dollar i bistand til det Afghanske lederskapet. Hensikten var å sikre fullstendig enighet i Afghanistan vedrørende en sentralasiatisk rørlagt oljetransport.

30) Behovet for et nytt ‘Pearl Harbor’

Hovedmennene bak amerikansk utenrikspolitikk under Bush-administrasjonen (inkludert Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz og Perle), har vært innflytelsesrike i utviklingen av planer for fortsatt verdensspennende militært hegemoni og invasjon av Midt-østen – helt siden Ford, Reagan og Bush Seniors administrasjoner. De vekket planene til live igjen som medlemmer av ‘Project for a New American Century’, hvor de uttalte en klar ambisjon om invasjon av Irak, under forutsetning om ‘regime-bytte’. Etter 9/11 kastet de bort liten tid med å lenke Irak til angrepene.

31) Evig ‘krig mot terror’

9/11 later til å være et evig carte blanche for global ‘krig mot terror’, mot enhver fiende, innenriks så vel som utenriks, den utøvende makt peker ut, uavhengig av beviser som måtte sette dem i forbindelse med 11. september.

32) Angrep på konstitusjonen

a. Patriot Act ble skrevet før 9/11, det samme gjaldt planene om opprettelse av Homeland Security. Planer om å internere dissidenter for unngå sivil uro har vært planlagt i flere tiår.

b. 9/11 ble brukt som et middel for å oppnå ekstra-konstitusjonelle løyver til å utpeke hvem man måtte ønske som ‘fiendtlig stridende’ (inkludert amerikanske borgere), anholde personer uten skjellig mistanke i det evige, samt sende slike personer til hemmelige fengsler som praktiserer tortur.

33) Rettmessige billioner

Angrepet iverksetter et forutsigbart skifte i offentlige utgifter til krig, og øker både privat så vel som offentlig bruk i en ny økonomi av ‘Homeland Security’, biometri, universell overvåkning, fengsler, sivilforsvar, sikkerhet etc.

34) Plyndring av billioner?

Den tiende september, annonserte Donald Rumsfeld en ‘krig mot sløsing’, etter en intern revisjon viste at Pentagon ‘manglet’ 2.3 billioner dollar i regnskapet. Dagen etter var dette så godt som glemt.

35) Forhindret 9/11 et børskrasj?

Tjente noen på ødeleggelsen av SECs kontorer idet WTC7 raste, og forkrøplet hundrevis av etterforskninger av økonomisk svindel?

36) Krig over ressurser

a. Hva ble diskutert i innsatsgruppen for energi under Dick Cheney i 2001? Hvorfor er disse dokumentene fortsatt ikke tilgjengelige?

b. Er peak oil et motiv som tilsier at 9/11 var en innside-jobb?

37) ‘Det lille spillet’

Hvorfor ble WTC privatisert rett før dets ødeleggelse?

HISTORIE

38) ‘Al-CIA-da?’

Det lange forholdet mellom amerikansk etterretning og radikale islamister, inkludert nettverket rundt Osama Bin Laden (se også punkt 13d).

39) Historisk presedens for ‘syntetisk terror’

a. Historisk sett har mange stater, herunder den amerikanske, stått bak angrep på egen befolkning, fabrikert rettmessige grunner for krig, dannet og bevæpnet egne fiender ut fra beleilighet, samt ofret egne borgere for ‘rikets sikkerhet’.

b. Var 9/11 en oppdatering av Pentagons ‘Project Northwoods‘? Et prosjekt for gjennomføring av selvpåført, falskt flagg terrorisme i USA, for så å skylde på en utenlandsk fiende.

40) Hemmelig styre

a. De amerikanske etterretningskompleksenes (f.eks CIA) merittliste over kriminalitet og delaktighet i kupp og attentater verden over.

b. Bevisene på kriminalitet utført av ledende medlemmer av Bush-administrasjonen, fra October Surprise (Irans overgivelse av de amerikanske fangene tyve minutter etter Reagans innsettelse i 1980. Republikanerne svekket Jimmy Carters kampanje gjennom å la de 52 gislene holdes til etter valget) til Iran-Contras skandalen, plyndring av statlige midler til gode for selskaper som Enron og Halliburton osv.

Sakset og oversatt fra 911truth.org

dickonwheels

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

3 kommentarer om “40 grunner til 9/11-skepsis

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s